Politica de confidentialitate


SC Criacob Store Com SRL în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului www.petsparadise.ro respecta caracterul privat si securitatea informatiei furnizate de catre dumneavoastra atunci când utilizati acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care se aplica prezenta Politica de confidentialitate. Accesul/vizitarea acestui website de catre dumneavoastra se supune Politicii de confidentialitate, implica acceptul explicit al dumneavoastra cu privire la aceasta si reprezinta întreaga întelegere dintre parti.
SC Criacob Store Com SRL îsi rezerva dreptul de a schimba si actualiza in orice moment continutul website-ului www.petsparadise.ro precum si Politica de confidentialitate fara niciun fel de notificare prealabil. De aceea va rugam sa vizitati periodic aceasta sectiune pentru a verifica termenii si conditiile pe care ati agreat sa le respectati.
Prelucrarea datelor cu caracter personal.
Prin date cu caracter personal se inteleg orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana fizica identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare cum ar fi nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice sau culturale.


INFORMARE PRIVIND APLICAREA „GDPR” ÎN CADRUL CRIACOB STORE COM SRL


Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si abrogarea Directivei 95/46/CE,  SC Criacob Store Com SRL  doreste sa isi asume angajamentul cu privire la respectarea legislatiei aplicabile domeniului datelor cu caracter personal astfel încât sa ne bucuram în continuare de încrederea dumneavoastra.
Prezenta informare se aplica prelucrarii datelor cu caracter personal ale:
partenerilor nostri comerciali, clienti/ potentiali clienti
vizitatorilor si utilizatorilor site-ului nostru comercial
Aceasta nota de informare este detalierea a cum, când si de ce va prelucram datele cu caracter personal atunci când:
creati un cont, faceti o comanda
când vizitati website-ul nostru sau aveti interactiuni cu noi
achizitionati un produs existent în magazinul virtual Petsparadise.ro
când aplicati pentru un post în cadrul SC Criacob Store Com SRL conditiile în care le putem dezvalui altora
cum le pastram în conditii de siguranta .SC Criacob Store Com SRL va interactiona cu dumneavoastra în mediul online.
Daca aveti orice întrebare privind modalitatea în care va prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal:
– va puteti adresa Responsabilului cu Protectia Datelor SC Criacob Store Com SRL la adresa de e-mail office@petsparadise.ro
–  ne puteti contacta prin posta la adresa:  SC Criacob Store Com SRL ,OGORULUI NR 3, jud.Bihor, in atenta Responsabilului pentru protectia datelor.


OBTINEM DATELE CU CARACTER PERSONAL ÎN MOD DIRECT


SC Criacob Store Com SRL obtine date cu caracter personal (adica orice informatie privind o persoaa fizica identificata sau identificabila) direct de la dumneavoastra astfel:
Daca sunteti client Criacob Store Com SRL în magazinul nostru virtual Petsparadise.ro, vom obtine datele dumneavoastra de contact (cum ar fi numele, prenumele, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numarul de telefon), date rezultând din efectuarea unei comenzi pe website. Daca sunteti client in magazinul virtual Petsparadise.ro va putem solicita ocazional sa împartiti cu noi sugestii sau opinii pentru a îmbunatati serviciile noastre si maniera de prezentare a acestora.
Când aplicati pentru posturi disponibile în cadrul  SC Criacob Store Com SRL înregiseaza numai informatiile cu caracter personal oferite voluntar de catre dumneavoastra.
Prin completarea datelor in formularele utilizate de Criacob Store Com SRL dumneavoastra declarati si acceptati ca datele personale sa fie incluse in baza de date Criacob Store Com SRL si va dati acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate în scopurile mentionate în prezenta informare.
Prin activitatea desfsurata nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastra (origine rasiala sau etnica, opinii politice, convingeri religioase, convingeri filozofice, sanatatea, viaaa sexuala, apartenenta la un sindicat) cu exceptia cazului în care:
suntem obligati sa facem acest lucru prin lege
în cazul în care ne-ati furnizat consimtamântul dumneavoastra explicit.


PUTEM OBTINE DATE CU CARACTER PERSONAL ÎN MOD AUTOMAT


Putem identifica datele dumneavoastra cu caracter personal (cum ar fi adresa de IP) care rezulta din folosirea aplicatiilor de monitorizare a traficului web, ex: google analytics.


PRELUCRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL ÎN SCOPURI DETERMINATE


Criacob Store Com SRL prelucreaza date cu caracter personal în scopuri determinate.
Astfel, în functie de relatia existenta între dumneavoastra si SC Criacob Store Com SRL, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate:
daca avem consimtamântului dumneavoastra;
daca sunt necesare pentru încheierea si desfasurarea relatiilor contractuale;
daca sunt necesare ca Criacob Store Com SRL sa-si îndeplineasca obligatii legale;
daca exista interese legitime ale Criacob Store Com SRL care nu prevaleaza drepturile si libertatile dumneavoastra fundamentale.
Mai exact, Criacob Store Com SRL poate prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal daca avem consimtamântul dumneavoastra pentru:
–    administrarea, imbunatatirea si realizarea serviciilor furnizate de site-ul nostru;
–   informarea Clientilor/Cumparatorilor privind situatia Contului lor inclusiv validarea, expedierea si facturarea Comenzilor, rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o Comanda, la Bunurile si/sau serviciile achizitionate;
–    reclama, marketing si publicitate, activitati de promovare a produselor/ serviciilor, desfasurarea campaniilor promotionale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmarire si monitorizare a vânzarilor de produse/ servicii si a comportamentului consumatorului;
–    participarea la concursuri;
–    activitati de post-vânzari, cuprinzând servicii de relatii cu clientii, informarea utilizatorilor/ clientilor privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe website-ul www.petsparadise.ro ), efectuarea interventiei de service, înlocuiri de produse;
–    cercetari de piata;
–    urmarirea datelor de vânzrri;
–    activitati de recrutare, respectiv transmiterea candidaturii dumneavoastra pentru unul dintre posturile disponibile în cadrul Criacob Store Com SRL utilizând site-urile de specialitate, ex: Best jobs, Ejobs etc.
–    în scop probatoriu în legatura cu activitatile de mai sus si de arhivare.
Prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal se realizeaza în baza consimtamântului, veti avea posibilitatea de a va oferi consimtamântul, de a refuza acordarea consimtamântului sau de a va exprima la un moment ulterior consimtamântul. În acest sens, înnelegeti ca Criacob Store Com SRL va va putea contacta pâna la momentul la care va veti exercita optiunea cu privire la consimtamânt.

PRELUCRAM URMATOARELE CATEGORII DE DATE


Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucram urmatoarele categorii de date cu caracter personal:
Pentru activitati comerciale de vânzari online pe website-ul  www.petsparadise.ro, de produse/ de servicii, cuprinzând realizare, administrare si dezvoltare vânzari,  administrarea conturilor clientilor, cercetare/ studii de piata, statistica:
–   nume, prenume, adresa (domiciliu/ resedinta), e-mail, adrese de livrare.
Pentru administrarea, imbunatatirea si realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.petsparadise.ro :
–    nume, prenume, adresa (domiciliu/ resedinta), e-mail, informatii tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului
–    locatia acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informatii în legatura cu intervalul orar precum si data la care a fost folosit website-ul www.petsparadise.ro , alte informatii care rezulta din folosirea aplicatiilor de tip Cookies.
Pentru reclama, marketing si publicitate, activitati de promovare a produselor/ serviciilor, desfasurarea companiilor promotionale, transmiterea de newslettere (buletine informative)
–    nume si prenume, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/resedinta).
Pentru activitati de post-vânzari, cuprinzând servicii de relatii cu clientii, informarea utilizatorilor/ clientilor privind evaluarea serviciilor oferite de petsparadise.ro:
–    nume si prenume, telefon/ fax, e-mail, adresa (domiciliu/ resedinta), alte date care rezulta din evaluarea produselor de catre clienti. În scop probatoriu în legatura cu activitatile de mai sus si de arhivare: stocarea de date cu caracter personal mentionate la scopurile de mai sus în vederea mentinerii evidentelor legate de activitatile desfasurate, pentru protejarea drepturilor în justitie si exercitarea altor drepturi conform legii si contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerinte de arhivare, în acord cu dispozitiile legale.
Pentru activitati de recrutare:
–    nume si prenume, telefon, e-mail, adresa?, datele si documentele dumneavoastra le vom utiliza exclusiv pentru prelucrarea cererii dumneavoastra, respectiv pentru a identifica un post corespunzator disponibil în cadrul  SC Criacob Store Com SRL
Acestea sunt stocate, sunt protejate împotriva accesului neautorizat si prelucrate în conformitate cu legislatia în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.


PUTEM  DEZVALUI DATE CU CARACTER PERSONAL UNOR TERTE PARTI


Pentru a facilita desfasurarea activitatilor în legatura cu scopurile prelucrarii detaliate anterior, comunicam aceste date catre terti, incluzând partenerii Criacob Store Com SRLcu care aceasta se afla în relatii de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate în siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei în vigoare, dupa cum urmeaza: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plata/ bancare, telemarketing sau alte servicii,  furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a  Bunurilor si Serviciilor noastre, asiguratori.
Prin completarea formularului de comanda pe Site a datelor personale, Cumparatorul îsi exprima expres consimtamântul ca persoanele juridice cu care Criacob Store Com SRLa încheiat parteneriate în vederea livrarii produselor comandate (respectiv SC Urgent Cargus SRL, SC Fan Courier Express SRL) si sa aiba acces la datele cu caracter personal ale cumparatorului.
Informatiile Cumparatorului cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchetul General, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, în baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.


GARANTAM DREPTURILE CU PRIVIRE LA DATELE CU CARACTER PERSONAL


Cu exceptia cazului în care legea prevede altfel, Criacob Store Com SRL garanteaza respectarea drepturilor dumneavoastra:
de a primi informatii cu privire la prelucrarea datelor si o copie a datelor procesate respectiv dreptul de a obtine o confirmare din partea Criacob Store Com SRL ca prelucram datele dvs. cu caracter personal, precum si accesul la acestea si furnizarea de informatii despre modul de prelucrare (dreptul de acces, Art.15);
de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete, care se refera la corectarea, fara întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte si/sau la completarea datelor incomplete (dreptul la rectificare, Art.16);
de a solicita stergerea datelor cu caracter personal si, în cazul în care datele cu caracter personal au fost facute publice, transmiterea informatiilor referitoare la solicitarea de stergere catre alti operatori adica dreptul de a va sterge fara întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale (dreptul la stergerea datelor ”dreptul de a fi uitat”, 17);
de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor care se aplica în cazul în care (1) dumneavoastra contestati exactitatea datelor cu caracter personal, (2) prelucrarea este ilegala si va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restrictionarea prelucrarii, (3) Criacob Store Com SRL nu mai are nevoie de datele dumneavoastracu caracter personal, dar dumneavoastra le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta, (4) v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp în care se verifica daca interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra (dreptul la restrictionare a prelucrarii, Art.18);
dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastra de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent si care poate fi citit automat, precum si dreptul de a trimite aceste date unui alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, Art.20);
de a se opune prelucrarii datelor cu intentia de a înceta prelucrarea, dreptul de a va opune prelucrarii, cu exceptia cazului în care demonstram ca avem motive legitime pentru a prelucra datele dumneavoastra, motive care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta (dreptul la opozitie, Art.21);
de a retrage oricând un consimtamânt dat în vederea opririi unei prelucrari a datelor care se bazeaza pe consimtamântul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamântului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimtamântului, Art.7).
de a depune o plângere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Protectiei Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) daca considerati ca prelucrarea datelor este o încalcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, Art.77).
Va rugam sa aveti în vedere faptul ca drepturile dumneavoastra descrise mai sus pot fi limitate în anumite situatii si fac obiectul legilor si reglementarilor aplicabile privind protectia datelor cu caracter personal. De exemplu dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care putem demonstra ca avem motive legitime convingatoare pentru a prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal care preleveaza fata de interesele dumneavoastra. Va trebui sa va dovediti identitatea si sa ne oferiti alte detalii care sa ne ajute sa raspundem cererii dumneavoastra.
Nu vom percepe o taxa pentru a raspunde cererii dumneavoastra cu exceptia cazului în care acest lucru este permis prin lege si in cazul în care se percepe o astfel de taxa aceasta va fi rezonabila si proportionala cu cererea dumneavoastra.
Cu exceptia dreptului de a formula o plângere la ANSPDCP, conform drepturilor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitari scrise:
–  va puteti adresa Responsabilului cu protectia datelor Criacob Store Com SRLl a adresa de e-mail office@petsparadise.ro
–    ne puteti contacta prin posta la adresa:  SC Criacob Store Com SRL, str ogorului nr 3, Loc Oradea , Jud Bihor în atentia Responsabilului pentru protectia datelor.


NU PRELUCRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL ALE COPIILOR


Criacob Store Com SRLnu permite prelucrarea datelor persoanele ale clientilor care nu au împlinit 16 ani. În procesul de creare a contului de plasare a comenzii în magazinul online clientii trebuie sa confirme faptul ca au împlinit 16 ani.


PASTRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL PE O PERIOADA LIMITATA


Criacob Store Com SRL va pastra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru perioada de timp necesara conformarii cu obligatiile legale specifice domeniului nostru de activitate sau conform termenelor de prescriptie aplicabile sau pentru respectarea obligatiilor de arhivare impuse de legislatia aplicabila (de exemplu, celei specifice domeniului financiar-contabil) sau în scop probatoriu.
Totodata, stocarea datelor personale pentru o perioada mai îndelungata de timp se poate realiza pentru efectuarea de statistici, îmbunatatirea serviciilor, administrarea conturilor clientilor, cercetare / studii de piata.


DETINEM MASURI REZONABILE DE ASIGURARE A SECURITATII DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Pastram datele dumneavoastra cu caracter personal la sediul companiei sau pe serverele Criacob Store Com SRL aflate pe teritoriul României.
Criacob Store Com SRL depune toate eforturile rezonabile pentru a va proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor masuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesarii, colectarii, utilizarii, divulgarii, copierii, modificarii sau aruncarii neautorizate, precum ai a altor riscuri similare.
Pentrusi mai multe detalii puteti consulta baza legala:
– Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia).
–   Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice.
Pentru informatii suplimentare, va invitam sa consultati si documentul Termeni legali.
Va rugam sa consultati periodic pagina dedicata Politicii privind confidentialitatea si prelucrarea datelor cu caracter personal pentru a fi la curent cu noile modificari.


MODULELE „COOKIE” SI SEMNALIZATOARELE WEB


Utilizam module „cookie” pentru anumite zone ale site-ului nostru Web. Modulele „cookie” sunt fisiere care stocheaza informatii pe unitatile de hard disk sau browsere.
Ele permit acestui site Web sa recunoasca daca l-ati mai vizitat înainte. Modulele „cookie” ne permit sa aflam care sectiuni ale acestui site Web sunt cele mai populare, deoarece putem vedea ce pagini acceseaza vizitatorii si cât timp petrec pe acestea. Studiind aceste informatii putem adapta mai usor acest site Web pentru a se potrivi necesitatilor dumneavoastra si va putem oferi o experienta de utilizare mai personalizata. De exemplu, modulele „cookie” ne permit sa ne asiguram ca informatiile afisate la urmatoarea dumneavoastra vizita pe acest site Web se vor conforma preferintelor dumneavoastra.
Puteti configura browser-ul pentru a accepta toate modulele „cookie”, pentru a respinge toate modulele „cookie” sau pentru a va anunta în momentul în care este trimis un modul „cookie”. Fiecare browser este diferit, deci verificati meniul „Ajutor” al browser-ului dumneavoastra pentru a afla cum sa modificati preferintele privind modulele cookie. De exemplu, în Microsoft Internet Explorer, puteti sterge sau dezactiva module cookie selectând „Tools/Internet Options” (Instrumente/Optiuni Internet)si revizuind setarile de confidentialitate sau selectând „delete cookies” (stergere module cookie). Retineti totusi ca acest site este proiectat pentru a functiona utilizând module cookie si ca dezactivarea acestora poate afecta utilizarea acestui site Web si va poate împiedica sa beneficiati de acesta în totalitate.
Noi nu facem schimb de module „cookie” cu niciun site apartinand unei terte parti si cu niciun furnizor extern de date.
Acest site Web si comunicatiile generate din utilizarea si/sau înregistrarea pe acest site Web, cum ar fi de exemplu, e-mailurile promotionale, pot contine imagini electronice cunoscute sub numele de „semnalizatoare Web”. In general, semnalizatoarele Web functioneaza împreuna cu modulele cookie si le putem utiliza împreuna cu acestea pentru (de exemplu):
– a numara vizitatorii acestui site Web;
– a vedea daca ati dat curs unui e-mail sau daca ati facut click pe un link, de exemplu, atunci când aceasta este o conditie pentru a va înscrie intr-o competitie;
– a afla cât de eficienta a fost o campanie de marketing sau o competitie;
– a stabili nivelurile de interes pentru anumite elemente sau aspecte ale acestui site Web sau pentru anumite produse si servicii disponibile pe acest site Web;
– a evalua daca reclamele sau competitiile genereaza vânzari; sau
– a întelege cât de popular este un produs sau un serviciu si modul în care nivelurile de interes variaza de la un anumit produs sau serviciu Criacob Store Com SRL la altul.
Criacob Store Com SRL este operator autorizat de date cu caracter personal.